ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี)